“Akıl Vakfı” düsturuyla harekete geçtik. Aklımızın yettiğini, aklettirmek için vakfediyoruz.

karnbilgi@gmail.com