Hakikat Avcısının Rehberi

Hakikat avcısının rehberi, okunması gereken kıymetli eserlerin sesli halleridir.

Sesli Tefsir

Muhammed Ali Es-Sabuni tarafından hazırlanan “Safvetü’t-Tefasir” adlı Kur’an’ın detaylı açıklamasının sesli halidir.

Ülkümüz

Seyid Ahmet Arvasi’nin “Türk-İslam Ülküsü” adlı eseridir.

İman ve Aksiyon

Necip Fazıl’ın konferanslarından derlenen “İman ve Aksiyon” adlı kitabın sesli halidir.

Sorun Nedir

Teoman Duralı’nın “Sorun Nedir” adlı kitabının sesli halidir.